Męskie dłonie często utożsamia się ze spracowanymi, szorstkimi i generalnie zaniedbanymi. Tymczasem wypielęgnowane, gładnie